Kunt u mij de weg vertellen..?

Bewegwijzering is een essentieel onderdeel binnen de totale beleving van een consument. Wij wijzen u in de juiste richting!

Bewegwijzering

Bewegwijzering vormt de schakel tussen uw bedrijf en uw klanten, alles bepalend is het eerste aangezicht.

Hoe vind ik de uitgang? Waar bevinden zich de toiletten? Hoe kom ik waar ik wil zijn?

Dit zijn simpele vragen die relatief gemakkelijk te beantwoorden zijn door een goede bewegwijzering. Een goede bewegwijzering levert een substantiele bijdrage aan het gebruiksgemak van een pand of lokatie. Bewegwijzering is een middel om personen in een onbekende omgeving richting te bieden naar locaties. De menselijke psychologische factor is hierin doorslaggevend want hoe zal die persoon de bewegwijzering ervaren?

In een plan van Eisen stelt HG® een een document samen op waarbij de verschillende onderdelen van bewegwijzering zijn beschreven:

- Kennismaking met betrokken partijen
- Vaststellen doelstelling bewegwijzering en eventuele signing
- Probleem analyse huidige of toekomstige situatie
- Inventarisatie huidige of toekomstige locatie
- Advies en ontwikkeling van strategische bewegwijzering gerelateerd aan doelstelling
- Controle en inspraak betrokken partijen
- Definitief vaststellen Plan van Aanpak
- Design ontwikkeling van elementen bewegwijzering
- Fabricage van signing en routing elementen
- Uitvoering van bewegwijzering op locatie
- Nazorg en evaluatie van doelstelling bewegwijzering

In een vrijblijvend gesprek over bewegwijzering adviseren wij u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een kennsimaking.

"HG® was een betrouwbare partner om de implementatie van het Chiquita merk op zowel ons nieuwe pand als onze fleet door te voeren. Het is prettig om samen te werken met een partij die begrijpt dat een internationaal merk als Chiquita nauwkeurig moet worden doorgevoerd" Michelle den Boer, Marketing Manager Benelux @ Chiquita Wilt u dit? Neem dan contact met ons op!